notarispraktijk Hengelo; notaris Hengelo
Huis & Hypotheek

Aantrekkelijk tarief voor uw woningoverdracht en hypotheek

Maak meteen gebruik van deze aanbieding!

Via het onderstaande “Aanvraagformulier aanbieding” kunt u dat regelen.

Levering en hypotheek

Levering en hypotheek ; hypotheek ; notaris beunk

Notariskantoor Beunk biedt voor de eigendomsoverdracht van uw aangekochte woonhuis (akte van levering - die wettelijk vereist is - ) en de bijbehorende hypotheekakte een aantrekkelijk combinatietarief, mits natuurlijk sprake is van standaard akten.

Voor dit combinatietarief gelden de volgende simpele voorwaarden:

 • De koopovereenkomst voor het woonhuis of woon-appartement is opgesteld door een makelaar.
 • Kosten onderzoek kadaster geldt voor 1 kadastraal perceel.
 • Deze offerte geldt alleen voor aankoop (bestaande) woningen/ appartementen.
 • De ondertekening van de akten vindt plaats op de passeerdatum als gemeld in de koopovereenkomst.
 • De hypotheekakte is zonder overbrugging.
 • De kosten van inschrijving van de akten in het kadaster bedragen € 154,00 (€ 77,00 per akte). indien sprake is van een zogenaamde kik-akte. Indien een akte van levering of een akte van hypotheek niet als zodanig kan worden ingeschreven, worden de kosten van inschrijving door het kadaster per akte verhoogd met € 49,00.
 • Er dienen geen erfdienstbaarheden gevestigd te worden.

Bij aankoop van een woning is altijd sprake van een standaard akte van levering, behalve in de volgende uitzonderingssituaties:

 • het pand niet op naam staat van alle verkopers of verkoper (zoals bij verkoop na vererving);
 • er sprake is van een bewindvoerder, executeur of dergelijke persoon die wettelijk verplicht is mede namens de eigenaar op te treden;
 • er sprake is van een gedeeltelijk kadastraal perceel;
 • het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project;
 • door verkoper(s) een volmacht aan een derde wordt verleend.

De hypotheekakte is standaard indien de hypotheeklening wordt verstrekt door:

 • de ING Bank
 • de Rabobank
 • de ABN AMRO Bank
 • Florius
 • MoneYou
 • Obvion
 • de Volksbank (ASN Bank, BLG Wonen, Regiobank, SNS)
 • Aegon
 • MUNT Hypotheken
€ 766,80

Hypotheekakte

De hypotheekakte is standaard indien de hypotheeklening wordt verstrekt door:

 • de ING Bank
 • de Rabobank
 • de ABN AMRO Bank
 • Florius
 • MoneYou
 • Obvion
 • de Volksbank (ASN Bank, BLG Wonen, Regiobank, SNS)
 • Aegon
 • MUNT Hypotheken

Bij een oversluiting wordt € 112,63 in rekening gebracht voor opheffing van de oude hypotheek. 

€ 422,45

Levering

Notariskantoor Beunk biedt voor de eigendomsoverdracht van uw aangekochte woonhuis ook een aantrekkelijk tarief.

Bij aankoop van een woning is altijd sprake van een standaard akte van levering, behalve in de volgende uitzonderingssituaties:

 • het pand niet op naam staat van alle verkopers of verkoper (zoals bij verkoop na vererving);
 • er sprake is van een bewindvoerder, executeur of dergelijke persoon die wettelijk verplicht is mede namens de eigenaar op te treden;
 • er sprake is van een gedeeltelijk kadastraal perceel;
 • het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project;
 • door verkoper(s) een volmacht aan een derde wordt verleend.
€ 448,95

Verdeling huis bij beëindiging relatie

Bij beëindiging van een relatie, zoals echtscheiding of verbreking van een samenwoning, zal veelal het huis en de hypotheek nog verdeeld moeten worden. Eén en ander wordt vastgelegd in een akte van verdeling.

Meestal wordt daarin ook opgenomen het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek door de bank. Door de advocaat of een andere adviseur, maar vaak ook door partijen zelf, worden over de verdeling (schriftelijke) afspraken gemaakt, een zogenaamd: convenant, welke afspraken vervolgens vastgelegd worden in gemelde akte van verdeling.

Van een standaard akte van verdeling is sprake indien het huis bij het kadaster staat ingeschreven op naam van beide partners of echtgenoten.

€ 674,95

Koopovereenkomst

Voor de aankoop van een huis of bouwgrond is het verplicht om een schriftelijke koopovereenkomst op te stellen, waarbij alle afspraken worden vastgelegd (zoals een financieringsvoorwaarde). 

De koopovereenkomst wordt in het algemeen opgesteld door een makelaar, maar kan ook door de notaris worden opgemaakt. 

* deze prijs is gebaseerd op de gebruikelijke werkzaamheden van circa 2 uren; waarbij alle benodigde informatie vooraf wordt aangeleverd door opdrachtgever.

€ 300

Kadasterkosten

Indien uw akte van levering, hypotheek of verdeling niet standaard is zal het tarief van de betreffende akte worden verhoogd met € 65,- wegens extra kadasterkosten.

Indien na de acceptatie van deze aanbieding de kadasterkosten of de omzetbelasting van overheidswege worden verhoogd, zal die verhoging bij u in rekening worden gebracht op de Nota van Afrekening, die u vooraf toegezonden krijgt.

Kosten koper/verkoper

Bij de opdrachtgever of koper (ingeval van kosten koper) zullen de kosten in rekening worden gebracht bij opdrachtgever of koper. Echter worden bij de verkoper (of andere betrokken partij) die kosten in rekening gebracht voor werkzaamheden (leges e.d.) die uitsluitend betrekking hebben op de verkoper (of andere partij), zoals bijvoorbeeld kosten doorhaling hypothecaire inschrijving, persoonsrecherches en overboekingskosten (en anderszins).

Compleet product

De prijs van bovenstaande producten is gebaseerd op de wettelijk vereiste werkzaamheden. Voor deze standaard werkzaamheden ontvangt u een compleet product. 

Indien u extra werkzaamheden wenst, wordt hier een meerprijs voor in rekening gebracht.