notariskantoor Hengelo; notaris Hengelo; Beunk
Familie

Hoe belangrijk kan de notaris op dit moment zijn?

AWBZ en Erfbelasting
 • Testamenten maken of aanpassen?
 • Schenkingen (op papier) doen aan de kinderen?
 • Hoe moeten die vragen in uw geval beantwoord worden?
 • Ook in geval u alleenstaand bent als weduwnaar of weduwe?

Al met al vragen die u graag persoonlijk met de notaris zou willen doorspreken.
Notariskantoor Beunk biedt hiervoor de mogelijkheid. U kunt een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en gratis gesprek.

Een scherpe prijs voor uw persoonlijke akten

samenlevingsovereenkomst ; notaris ; notaris ; beunk

Samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst regelt de financiële gevolgen in geval partners een gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Voorbeelden: de kosten van de huishouding, de (gezamenlijke) bankrekeningen, de (huur)woning of de hypotheek en ook eventuele aanspraken op nabestaandenpensioen.

 

€ 259,95

Levenstestament

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook als u niet meer in staat bent, biedt dit testament uitkomst. Wij hanteren hiervoor een zeer aantrekkelijk tarief. Het betreft hier ons standaard product met ingebegrip van een bespreking van ca. 30 minuten. Meerprijs voor eventuele partner is € 58,95

In een dergelijke akte wordt aan een andere persoon - meestal echtgeno(o)t(e) en de kinderen gezamenlijk - een volmacht verleend om alle belangen (tijdens leven) van de ouder(s) te vertegenwoordigen, zoals bankzaken, het woonhuis en belangen in het bedrijf of de B.V. Ook voor persoonlijke of medische belangen kan een regeling worden opgenomen.

 

€ 308,95

Verklaring van erfrecht

Als iemand is overleden moet er het nodige worden afgewikkeld. Een verklaring van erfecht is hier voor nodig. Wie bieden hiervoor een zeer aantrekkelijk tarief. Het betreft hier ons standaard product met ingebegrip van een bespreking van ca. 30 minuten. Dit product is afgestemd op twee erfgenamen.

In geval van overlijden zal met name de bank een verklaring van erfrecht (executele) van de notaris verlangen om over de bankrekeningen van de overledene te (kunnen blijven) beschikken of om het huis te kunnen verkopen. Het is van groot belang om de financiële situatie met de notaris te bespreken; ook als er veel schulden zijn!

 

€ 388,95

Huwelijkse (partnerschaps) voorwaarden

Vóór het trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap kan de notaris een akte van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden voor u opmaken. Hierbij wordt in het algemeen de wettelijke gemeenschap van goederen uitgesloten. 

Het maken van zo'n akte is onder meer van belang als sprake is van een eigen bedrijf of als er sprake is van (reeds bestaande) schulden van één van de echtgenoten ter bescherming van het eigen vermogen tegen een onverhoopte echtscheiding. Zie verder op deze website brochure: “Samen verder”.

 

€ 637,95

Testamenten

Zoveel mensen zoveel wensen en ook zoveel verschillende situaties. Wij stellen een testament op die past bij uw situatie en voldoet aan uw wensen. Gedacht kan worden aan:

 • testamenten ten behoeve van de langstlevende van de echtgenoten of partners;
 • bescherming tegen mogelijkheden van opeising van erfdelen van kinderen;
 • voogdij (en bewind) voor de (minderjarige) kinderen;
 • een zogenaamde uitsluitingsclausule waardoor het erfdeel (legaat of schenking) (zoveel mogelijk) buiten een echtscheiding blijft;
 • een regeling over de AWBZ;
 • belastingbesparing (erfbelasting);
 • vele andere situaties; die beter eerst persoonlijk met de notaris besproken kunnen worden.
 • aanwijzing van een executeur, die de nalatenschap kan afwikkelen.

Meerprijs voor eventuele partner is € 59,95,- Dit tarief geldt voor standaard akten met gebruikelijke werkzaamheden.

 

€ 309,95

Schenkingen

De belastingwet biedt vele mogelijkheden voor het doen van schenkingen, met name voor kinderen. Ook soms voor andere personen. Naast schenkingen in contanten kan ook bijvoorbeeld de overwaarde van het huis worden geschonken door middel van zogenaamde schenkingen op papier via de notaris (ofwel schenking/schuldigerkenning). Aan schenkingen worden meestal voorwaarden gekoppeld, ter bescherming van de betrokken personen. Ook speelt de AWBZ een belangrijke rol.

 

€ 409,95

Afhandeling erfenis

Bij afhandeling en verdeling van een erfenis is het verstandig om de notaris te raadplegen ter voorkoming van problemen. Van belang zijn onder meer: de verklaring van erfrecht (executele), de aangifte erfbelasting en de verdeling.

 

Prijs op aanvraag

Vaststellingsovereenkomst

Dit is een bewijsovereenkomst waarbij betrokken personen vaststellen wat hun rechten zijn of om een (dreigend) geschil of gerechtelijke procedure te voorkomen. Hierbij kan met name (ook) gedacht worden aan het vaststellen van de erfdelen van de kinderen.

 

Prijs op aanvraag

Hoe belangrijk kan de notaris op dit moment zijn?

AWBZ en Erfbelasting
 • Testamenten maken of aanpassen?
 • Schenkingen (op papier) doen aan de kinderen?
 • Hoe moeten die vragen in uw geval beantwoord worden?
 • Ook in geval u alleenstaand bent als weduwnaar of weduwe?

Al met al vragen die u graag persoonlijk met de notaris zou willen doorspreken.
Notariskantoor Beunk biedt hiervoor de mogelijkheid. U kunt een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en gratis gesprek.

Bovenstaande tarieven worden toegepast indien u op aanvraag een offerte heeft ontvangen van Notariskantoor Beunk.