Notaris Overijssel; notarispraktijk Hengelo; notaris Hengelo
Zakelijk
 Notaris Overijssel; notarispraktijk Hengelo; notaris Hengelo
Zakelijk

Hoe belangrijk kan de notaris op dit moment zijn?

Wilt u kosten bespraken op uw B.V.?
  • De Flex-B.V. biedt u de mogelijkheid belastingvrij geld uit te keren zodat u daar privé over kunt beschikken.
  • U kunt aanzienlijk besparen door oude (dochter) B.V.’s op te heffen.
  • Wat als u als directeur (tijdelijk) wegvalt? Bespaar op onnodige regelkosten, die dit soort situaties veroorzaakt.

Al met al veel mogelijkheden die u graag persoonlijk met de notaris bespreekt.
Notariskantoor Beunk biedt hiervoor de mogelijkheid. U kunt een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en gratis gesprek.

Maatwerk voor een voordelig tarief

Als ondernemer wilt u graag een voordelig tarief afgestemd op uw situatie. Het tarief wordt in overleg met u vastgesteld.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ofwel (flex) B.V. wordt opgericht bij notariële akte. Een groot oprichtingskapitaal van €18.000,00 is niet meer vereist! Een klein bedrag volstaat vaak al, afhankelijk van de plannen van de oprichter(s). In beginsel is benodigd: een B.V. naam, vestigingsplaats, doelomschrijving, en personalia van oprichter(s) en directeur(en). Alle gegevens worden ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Statutenwijziging B.V.

Als er (statutaire) veranderingen aan de orde zijn in de B.V. kunnen de aandeelhouders (en bestuur) de statuten aanpassen. De wijzigingen worden ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Overdracht aandelen B.V.

Aandelen kunnen worden verkocht en in eigendom worden overgedragen aan een koper. De zogenaamde blokkeringsregeling van de statuten van de B.V. heeft daarvoor in het algemeen een regeling die in acht genomen moet worden, om te voorkomen dat bestaande mede-aandeelhouders worden gepasseerd. Voor een aandelenoverdracht is (onder meer) benodigd: een koopovereenkomst, balans/jaarrekening van de B.V. alsmede het register van aandeelhouders van de B.V.

Terugbetaling aandelenkapitaal

De huidige wetgeving geeft de mogelijkheid om gestort kapitaal terug te betalen aan de aandeelhouders, mits een (klein) bedrag resteert, bijvoorbeeld €1,00. Hiervoor is wel een verklaring van betrokken personen (en vaak ook de accountant) vereist, de zogenaamde uitkeringstest. Ook om vele andere motieven kan een kapitaalvermindering gewenst zijn. Eén en ander wordt vastgelegd in een notariële akte.

Fusie

Twee of meer B.V.'s kunnen fuseren, waarna er nog één B.V. resteert. Het kan zijn dat er dochter B.V.'s zijn die geen activiteiten (meer) hebben; dan is het handig om die dochter B.V. op te ruimen ter besparing van administratiekosten e.d. Voor de fusie akte dienen alle wettelijke voorschriften van besluitvorming en publicatie te worden nageleefd; waarvoor de notaris documenten opmaakt.

Stichting/Vereniging

Beiden zijn een rechtspersoon, met eigen statuten, bestuur en bij een vereniging ook leden. Voor allerlei maatschappelijke activiteiten kan een stichting of een vereniging (door minimaal 2 personen) worden opgericht. Bij de stichting beslist het bestuur en bij een vereniging de leden, waarbij het bestuur de uitvoering verricht.

Hoe belangrijk kan de notaris op dit moment zijn?

Wilt u kosten bespraken op uw B.V.?
  • De Flex-B.V. biedt u de mogelijkheid belastingvrij geld uit te keren zodat u daar privé over kunt beschikken.
  • U kunt aanzienlijk besparen door oude (dochter) B.V.’s op te heffen.
  • Wat als u als directeur (tijdelijk) wegvalt? Bespaar op onnodige regelkosten, die dit soort situaties veroorzaakt.

Al met al veel mogelijkheden die u graag persoonlijk met de notaris bespreekt.
Notariskantoor Beunk biedt hiervoor de mogelijkheid. U kunt een afspraak maken voor een geheel vrijblijvend en gratis gesprek.
KNB